Privātuma politika un sīkdati

IntelliSoft SIA Datu aizsardzības noteikumi klientu datu apstrādei

Pašreizējie datu aizsardzības noteikumi apraksta, kā IntelliSoft SIA (reg. Nr. 40003476152, adrese: Ulbrokas 19a, Rīga, Latvija) apstrādā esošo un potenciālo klientu, kā arī to pārstāvju, kā arī privātpersonu personas dati, kas ir ieinteresētas biznesa analīzē.

Šie datu aizsardzības noteikumi tiek piemēroti, ja jūs esat lejupielādējis BIfree lietojumprogrammas (analītiku), Qlik programmatūru vai mārketinga materiālus no BIfree mājas lapas vai esat citādi izteikuši vēlmi saņemt informāciju, kas saistīta ar biznesa analīzi, izmantojot mūsu tīmekļa vietni. Mēs apstrādājam datus par jums kā uzņēmuma pārstāvi un tikai saistībā ar jūsu potenciālajām profesionālajām interesēm.

Šie datu aizsardzības noteikumi neattiecas uz personas datiem, kurus apstrādājam saistībā ar pakalpojuma sniegšanu no mums. Šajā gadījumā IntelliSoft SIA darbojas kā pilnvarots apstrādātājs, un ar visiem attiecīgajiem klientiem ir noslēgti atsevišķi līgumi par personas datu aizsardzību un apstrādi.

1. Jūsu personas datu vākšana

Mēs vācam jūsu personas datus šādos veidos:

 • Jūs pats sniedzat savu personīgo informāciju, lejupielādējot no tīmekļa vietnes BIfree lietojumprogrammām, Qlik programmatūru, jebkuru ar uzņēmējdarbību saistītu informāciju un mārketinga materiālu vai pasūtot biļetenu vai parakstot seminārus / apmācības;
 • Mēs atrodam jūsu datus no citiem publiskiem avotiem, piemēram, jūsu uzņēmuma mājaslapas vai no citiem līdzīgiem avotiem.

2. Pārstrādājamie personas dati un apstrādes juridiskais pamats

Mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju, lai sniegtu biznesa analīzes informāciju, ieviestu mūsu pārstāvētās BI lietojumprogrammas un programmatūras platformas, kā arī sniegtu citu atbilstošu informāciju, kas, saskaņā ar mūsu pieņēmumiem, ir vai varētu būt jūsu interesē saistībā ar Jūsu darba uzdevumi.

Mēs apstrādāsim šādu personīgo informāciju:

 • identifikācijas dati (nosaukums);
 • kontaktinformācijas un saziņas dati (uzņēmuma adrese, uzņēmuma vai personiskais tālruņa numurs, uzņēmuma vai personiskā e-pasta adrese);
 • dati par darbu (uzņēmums, amats).

Mēs nepārstrādājam nekādas īpašas personas datu kategorijas personām, kas jaunākas par 18 gadiem.

Ja esat potenciālais klients (esat lejupielādējis BIfree lietojumprogrammas vai Qlik programmatūras vai biznesa analīzes informācijas materiālus vai esam atraduši jūsu datus no publiskiem avotiem), mēs apstrādāsim jūsu personas datus mārketinga nolūkos, pamatojoties uz likumīgām interesēm, pieņemot, ka informācija par uzņēmējdarbības analīzi var interesēt jūs. Šim nolūkam mēs apstrādāsim tikai datus, kas saistīti ar jūsu saimniecisko darbību un / vai darbu, un mēs uzskatām, ka tas nekaitē jūsu privātās dzīves neaizskaramībai vai citādam kaitējumam jūsu interesēs. Jebkurā laikā jūs varēsiet atcelt mūsu biļetenu abonēšanu, noklikšķinot uz “anulēt abonementu”, kas atrodas jūsu e-pasta ziņojuma beigās.

Ja jūs jau esat Klienta vai Klienta pārstāvis, jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Līguma izpildi vai pasākumu īstenošanu pēc Jūsu pieprasījuma pirms Līguma noslēgšanas. Mēs galvenokārt apstrādājam jūsu personisko informāciju komunikācijai, kas nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumu, un mēs nodrošināsim jums svarīgu informāciju, kas jums nepieciešama, un kas jums noderēs, lai uzzinātu par programmatūru, kuru izmantojat.

Pārstrāde ar piekrišanu. Mēs varam arī apstrādāt jūsu personisko informāciju, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (piemēram, tiešā mārketinga nolūkā), ja jūs esat parakstījis sevi mūsu informatīvajā biļetenā mūsu tīmekļa vietnē. Ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat atcelt savu piekrišanu, sazinoties ar mums zemāk esošajā kontaktinformācijā vai, noklikšķinot uz saites “atteikties no abonēšanas” katra e-pasta ziņojuma beigās. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu, kas tika veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

3. Atļautu datu apstrādātāju izmantošana

Mēs izmantojam rūpīgi atlasītus pakalpojumu sniedzējus (pilnvaroti datu apstrādātāji), lai apstrādātu jūsu personas datus, vienlaikus pilnībā atbildot par jūsu personas datiem. Mēs izmantojam autorizētos datu apstrādes procesus galvenokārt, lai pārvaldītu attiecības ar klientiem (datu glabāšana un arhivēšana), e-pasta pārsūtīšana, t.sk. biļeteni, norēķini, grāmatvedības un juridiskās konsultācijas u.c.

Ja jums nepieciešama sīkāka informācija par autorizētiem datu apstrādātājiem, piemēram, viņu vārdus un atrašanās vietas, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk sniegto kontaktinformāciju.

4. Datu pārsūtīšana trešām personām un ārpus ES

Jūsu personas dati tiek nodoti trešajām personām tikai pilnvarotiem datu apstrādātājiem, pamatojoties uz 3. iedaļā izklāstītajiem iemesliem, un, ja to pieprasa saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai ar jūsu piekrišanu.

Pretējā gadījumā mēs nepārraidīsim personisko informāciju ārpus ES.

5. Personas informācijas saglabāšana

Mēs saglabāsim jūsu personisko informāciju tik ilgi, cik tas ir nepieciešams viņu vākšanai, ciktāl tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumsaistības vai līdz tam, kamēr būs jāpiemēro piemērojamie akti.

Ja esat potenciālais klients vai viņa pārstāvis, mēs saglabāsim jūsu personisko informāciju 5 gadus no brīža, kad jūsu personas dati tiek vākti mārketinga nolūkos, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (skatīt iepriekš).

Ja esat pasūtītājs vai viņa pārstāvis, mēs saglabāsim jūsu personas datus līguma darbības laikā.

6. Jūsu tiesības

Jums ir visas tiesības uz jūsu personas datiem, ciktāl to prasa datu aizsardzības noteikumi, kas attiecas uz datu subjektu. Šīs tiesības ietver:

 • pieprasot piekļuvi saviem personas datiem;
 • iegūt viņu personas datu kopiju;
 • nepareizu vai nepilnīgu personas datu labošana;
 • personas datu dzēšana;
 • ierobežojot personas datu apstrādi;
 • personas datu pārsūtīšana;
 • iebildumi pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm, un apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

Ja jūtat, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības iestādei vai tiesai. Lai piemērotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk esošo kontaktinformāciju.

7. Drošība

Mēs īstenojam tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, ņemot vērā: i) tehnisko līmeni, ii) īstenošanas izmaksas, iii) apstrādes veidu, apjomu, kontekstu un mērķus un ( iv) riski, kas jums ir. Šādi drošības pasākumi cita starpā ietver šifrētu saglabāšanas un piekļuves regulējumu.

8. Datu aizsardzības terminu maiņa

Ja mainās mūsu personas datu apstrādes prakse vai ja ir nepieciešams mainīt datu aizsardzības noteikumus saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, citiem piemērojamiem tiesību aktiem, tiesu praksi vai vadlīnijām, ko izdevušas kompetentās iestādes, mums ir tiesības vienpusēji mainīt datu aizsardzības nosacījumus jebkurā laikā. Šajā gadījumā jūs informēsit pa e-pastu saprātīgi pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

9. Piemērojamiem tiesību aktiem

Tā kā mēs esam Latvijas Republikā reģistrēti uzņēmumi, jūsu personas datu apstrādei tiek piemērots Latvijas Republikas likums.

10. Sīkfailu politika

Sīkfailu politikā skatiet šeit atsevišķu dokumentu.

Kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi vai vēlaties izmantot savas tiesības kā datu subjektu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šādu kontaktinformāciju: e-pasts info@intellisoft.lv.

Vispārējie termini datu aizsardzības jomā ir spēkā no 2018. gada 20. novembra.